On-line registrace do NLP kurzů. Využijte slevy za včasnou rezervaci.

Každý sudý čtvrtek v měsíci zde zveřejníme alespoň jednu nabídku (výcvik, kurz, koučování atd.), kterou v rámci akce "HAPPY THURSDAY" můžete - exkluzivně pouze během 24 hodin tohoto vybraného dne - objednat se slevou až 30%

Archiv kurzů NLP 01/1970 - 10/2020

ITA NLP certified BODY MIND WORK edumenu.cz

Vedení výběrového řízení s NLP

Tento kurz již proběhl 15.11.2018

Tento kurz je součást certifikované série tématických akademií v rámci akreditovaného centra NLP.

Kurz „Vedení výběrového řízení s NLP“, je založen na rozboru a praktickém nácviku nejnovějších technik vedení výběrových rozhovorů, které jsou postaveny na moderních metodách dotazování vycházejících ze systemického přístupu, Neuro-lingvistického programování (NLP) a metodiky Behavioral & Language modelu.

Účastníci kurzu si osvojí principy a strukturu vedení výběrového rozhovoru, naučí se techniky behaviorálního dotazování pomocí metody S.T.A.R., odhalování skutečné motivace kandidátů a osvojí si širokou paletu otázek v kombinaci s NLP postupy pro rozkrývání neverbální komunikace kandidátů a jejího významu při výběrovém řízení. Všichni účastníci si prakticky procvičí jednotlivé techniky, které vedou k identifikaci tendencí k jednání a chování kandidátů v pracovních situacích, zjištění pracovní motivace a kompatibility s kulturou firmy a týmu.

V čem je kurz specifický

 • Tento kurz je založen na postupech a technikách, jejichž osvojení vede k business pohledu na nábor u osob, které vedou pohovory.
 • NLP postupy ve výběru osob poodhalují tendence k jednání a reakcím v různých pracovních situacích, způsob myšlení kandidáta a také odborné znalosti a požadované kompetence. NLP dokáží také odhalit soulad anebo rozpor v motivaci kandidáta a v očekávání firmy.
 • Naše metody obsahují celou škálu typů otázek, díky nimž se účastníci naučí dekódovat kandidátovy věty a slova a převádět je do skutečného významu.
 • Účastníci si mohou v rámci kurzu udělat svoje vlastní sebehodnocení v oblasti tendencí k jednání a motivace, zhodnotit své podřízené a využít poznatky pro sebepoznání a seberozvoj.

Co se účastníci na kurzu naučí

 • Nastaví si strukturu pohovoru dle pracovní pozice a klíčových požadavků, připraví se na pohovor tak, aby maximálně efektivně a konstruktivně využili omezený čas, který je na pohovor vymezen.
 • Budou umět vytvořit pozitivní atmosféru potřebnou pro uvolnění kandidáta a odhalení jeho skutečného potenciálu.
 • Naučí se klást sady otázek dle jednoduchých modelů zaměřených na minulé chování a výsledky v práci, tendence k jednání, pracovní motivaci, klíčové kompetence atd.
 • Budou umět vyhodnotit pohovor v oblasti pracovních kompetencí, tendencí k chování a konkrétních faktorů motivace kandidáta.
 • Naučí se využívat techniky Neuro-lingvistického programování pro odhalování skrytých významů, jak z verbální tak i neverbální komunikace.

Obsah kurzu

 • Vytvoření vhodné atmosféry pro vedení výběrového řízení
 • Identifikace klíčových informací o kandidátovi na základě jeho životopisu
 • Behaviorální vedení výběrového řízení (S.T.A.R.)
 • Využití NLP technik k odhalení slabých míst v odpovědích uchazečů
 • Čtení neverbální komunikace kandidátů a práce s ní
 • Behavioral & Language model pro odhalení tendencí k jednání
 • Aplikace metamodelu jazyka do výběrových řízení pro získání dodatečných informací
 • Motivační a pracovní filtry kandidáta a jejich dopad na pracovní chování
 • Požadovaný profil kandidáta a sestavení inzerce pozice

NLP modulový výcvik - PRAHA - 2020 NLP premier practitioner - BRNO - 2020 NLP individuální výcvik NLP academy in english Prague

BL ModelLumina Learning