On-line registrace do NLP kurzů. Využijte slevy za včasnou rezervaci.

Každý sudý čtvrtek v měsíci zde zveřejníme alespoň jednu nabídku (výcvik, kurz, koučování atd.), kterou v rámci akce "HAPPY THURSDAY" můžete - exkluzivně pouze během 24 hodin tohoto vybraného dne - objednat se slevou až 30%

Archiv kurzů NLP 01/1970 - 02/2020

ITA NLP certified BODY MIND WORK edumenu.cz

NLP Manažerská akademie - Praha

Tento kurz již proběhl 11.9.2017

Tento kurz je součást certifikované série tématických akademií v rámci akreditovaného centra NLP.

Výcvik NLP Manažerské akademie je určen všem zájemcům o získání a zdokonalení svých manažerských dovedností, a to bez ohledu na předchozí manažerskou praxi. Během výcviku se naučíte naprosto nové manažerské techniky, které jsou založené na Neuro-lingvistickém programování a výrazně vás posunou ve vašich manažerských kompetencích.

Rozsah výcviku:

 • NLP komunikace v manažerské praxi
 • Rapport jako postup pro vybudování vzájemné důvěry
 • Typologie osob a jednání s nimi (NLP typologie, Metaprogramy, B&L Model)
 • Předcházení konfliktním situacím a způsob jejich řešení (Pozice vnímání)
 • Zlepšování dovedností ve verbální a neverbální komunikaci
 • Efektivní zpětná vazba, její dávání a přijímání
 • Aktivní naslouchání
 • Motivace sebe sama i ostatních
 • Práce se stresem
 • Správná aplikace jednotlivých stylů vedení lidí
 • Empatie a asertivita v komunikaci
 • Prezentace a sebeprezentace
 • Efektivita a práce s časem
 • Kalibrace - čtení verbální a neverbální komunikace
 • Reprezentační systémy
 • Oční vzorce
 • Tvorba a bourání kotev
 • 8 krokový NLP prezentační model a jeho využití při prezentacích, školení a vedení porad

Všechny získané poznatky si prakticky vyzkoušíte přímo na výcviku a budete schopni je ihned aplikovat do reálných manažerských situací.

Cílová skupina:

 • Noví manažeři, kteří se seznamují s manažerskou prací
 • Stávající manažeři a majitelé firem, kteří hledají nové trendy a metody pro manažerskou práci
 • Studenti připravující se na budoucí manažerskou kariéru

NLP Manažerská akademie se věnuje nejdůležitějším oblastem manažerské praxe a doplňuje je o techniky NLP, které zajišťují rychlou a efektivní změnu a dosahování maximálních výsledků za minimum času.

Obsah:

Modul 1: Komunikace a řešení konfliktů

 • NLP komunikační model
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Rapport
 • Kalibrace aneb čtení neverbální komunikace ostatních lidí
 • Reprezentační systémy a oční vzorce
 • Předcházení konfliktům a jejich řešení
 • Pozice vnímání pro pochopení druhých osob
 • Asertivní techniky a obrana před manipulací
 • NLP typologie osob a její využití v manažerské praxi
 • Zpětná vazba a zásady jejího předávání
 • Zvládání námitek a obtížné komunikace
 • Jazykové vzorce pro efektivnější komunikaci

Modul 2: Vedení výběrových řízení

 • Behaviorální vedení výběrového řízení (S.T.A.R.)
 • Využití NLP technik k odhalení slabých míst v odpovědích uchazečů
 • Čtení neverbální komunikace kandidátů
 • Behavioral & Language model pro odhalení tendencí k jednání, hodnot a motivace kandidátů
 • Aplikace Metamodelu jazyka do výběrových řízení
 • Motivační a pracovní filtry kandidáta a jejich dopad na pracovní chování
 • Požadovaný profil kandidáta a sestavení inzerce pozice
 • Využití NLP v Assessment a Development Centrech
 • Tvorba rozvojových plánů

Modul 3: Vedení lidí, hodnocení a koučování

 • Stanovení cílů a práce sám se sebou
 • Manažer vs. lídr
 • Analýza aktuálně preferovaných stylů vedení
 • Situační vedení lidí
 • Manažerské koučování s prvky NLP (GROW model, Landscape, Neurologické úrovně)
 • Základní postupy delegování
 • Identifikace tendencí k jednání a motivačních faktorů členů týmu
 • Práce s osobními hodnotami (hierarchie hodnot a jejich využití při motivaci, rozvoji a hodnocení)
 • Vedení hodnotících rozhovorů
 • Příprava rozvojových plánů
 • Předávání a přijímání zpětné vazby
 • Konstruktivní kritika a pochvala
 • Motivace jednotlivců a týmů

Modul 4: Osobní efektivita a práce s časem

 • Stanovení priorit
 • Paretovo pravidlo při práci s časem
 • Plánování krátkodobých i dlouhodobých cílů
 • Identifikace „zlodějů času“ a plán na jejich odstranění
 • Odstranění rutin a zlozvyků a změna vnitřního nastavení (SWISH, Map Across)
 • Práce s časem dle NLP
 • Plánování jednotlivých manažerských činností

Modul 5: Prezentace

 • Analýza současné prezentace
 • Sebeprezentace a zaujetí ostatních
 • 8 krokový NLP prezentační model
 • Odstranění nežádoucích pocitů a obav z prezentací
 • Prezentace na poradách a osobních jednáních
 • Pochopení zájmů ostatních v kontextu prezentací a porad
 • Jazykové modely pro prezentaci (Milton model)

Modul 6: Řízení změny

 • Stanovit přesvědčivé a důsledně dosažitelné cíle a také jich následně dosáhnout
 • Definovat potřebné aktivity pro každou fázi změny: plánování, vytvoření a implementace
 • Stanovit nejoptimálnější komunikaci změnového projektu v rámci svého týmu
 • Určit klíčové aktivity, kterými mohou sponzoři přispět k úspěchu změnového projektu
 • Zdokonalit efektivitu řízení změn výběrem správných členů týmů s využitím NLP typologie a metaprogramů
 • Přistupovat ke změnovému procesu z nejrůznějších úhlů pohledů
 • Rychle vybudovat rapport s každým, s kým se dostanete do kontaktu
 • Naučit se sérii rychlých technik NLP, které výrazně posílí vaše schopnosti a změní nevyhovující myšlenkové vzorce
 • Zlepšit výsledky sebe i svého týmu tím, že odstraníte vše, co omezuje vaši výkonnost
 • Shromažďovat od lidí konkrétní a kvalitní informace a používat je k dosažení cílů
 • Překročit své cíle a očekávání zdokonalením komunikace, ovlivňováním a motivováním sebe i druhých
 • Vyvinout odolné, dlouhotrvající a praktické schopnosti pro zvládání stresu
 • Zdokonalit svůj výkon na poradách, při vyjednávání a prezentacích
 • Bezproblémově zvládat komplexní situace ve změnovém procesu a při vedení
 • Získat komplexní schopnosti pro řešení problémů
 • Motivovat zaměstnance, aby ze sebe vydali to nejlepší
 • Efektivně komunikovat s použitím metafor, příběhů a prostorových a jazykových kotev
 • Zvyšovat svoji tvořivost, kreativitu a flexibilitu

Modul 7: Facilitace a vedení porad

 • Co je to facilitace, základní pravidla a metody
 • Základní principy a techniky používané v NLP a systemickém přístupu
 • Vedení porad a setkání metodou facilitace
 • Co je to brainstorming, jeho pravidla a praktické využití a další techniky, které podporují kreativitu (Disney Strategie)
 • Techniky navozování Rapportu
 • NLP typologie účastníků a její použití při výběru nejvhodnějšího způsobu komunikace s nimi
 • Základní typy porad - příprava, organizace a vedení
 • NLP jazykové modely a jejich aplikace do Efektivní komunikace
 • Zvolit takový postoj a naladění, jaké chcete během porady mít
 • Využívat moderní technologie, které lze použít při vedení porad
 • Rozpoznat nejčastější chyby a nedostatky, které při vedení porad mohou nastat a postupy jejich řešení

Modul 8: Mentoring

 • Co je to mentoring, a kde se využívá
 • Rozdíl mezi mentoringem a ostatními přístupy
 • Individuální mentoring
 • Mentoringový program pro tým
 • Mentor, jeho role, kompetence a zodpovědnosti; Mentee, jeho role, kompetence a zodpovědnosti
 • Pro jaké situace se mentoring hodí a pro jaké nikoli
 • Praktické případy a nácvik
 • Propojení do praxe

Detailní informace o obsahu kurzu naleznete zde:

NLP Premier Practitioner 2019 NLP Premier Practitioner Brno 2019 NLP AKADEMIE NLP academy in english Prague

BL ModelLumina Learning