On-line registrace do NLP kurzů. Využijte slevy za včasnou rezervaci.

Každý sudý čtvrtek v měsíci zde zveřejníme alespoň jednu nabídku (výcvik, kurz, koučování atd.), kterou v rámci akce "HAPPY THURSDAY" můžete - exkluzivně pouze během 24 hodin tohoto vybraného dne - objednat se slevou až 30%

NLP ve sportu

Tento kurz již proběhl 8.10.2018

Tento kurz je součást certifikované série tématických akademií v rámci akreditovaného centra NLP.

Ve sportu na vítězství záleží! Ale předtím, než se stanete nejlepšími na kurtu, v závodě či v zápase – nebo celkově v životě – tak musíte zvítězit nad svou myslí a dostat ji pod kontrolu tak, aby vás podporovala a ne limitovala. Existují pouze 2 typy soupeřů – ti externí a ti vnitřní. A právě naše mysl hraje tu hlavní roli v našem boji o úspěch či neúspěch. V dnešní době již není rozhodujícím faktorem vedoucím k vítězství jen fyzický trénink, ale hlavně a především ten mentální. Zahrajte si svoji vnitřní hru a porazte svoje limitace tak, abyste mohli uspět v závodě se svými soupeři.
Kurz je určen jak pro sportovce, tak pro osoby, které jim pomáhají a podporují je ve zvyšování výkonu, jakými jsou koučové, trenéři, rodiče, partneři atd.

Přínosy kurzu

 • Získáte nástroje a techniky použitelné buď před sportovním výkonem či během jeho realizace nebo po jeho skončení.
 • Změníte svůj způsob přemýšlení a tím odstraníte svoje negativní a limitující přesvědčení.
 • Naučíte se jak vytvořit u sebe i ostatních stavy: sebevědomí, koncentrace, klidu a vyrovnanosti.
 • Dokážete překonat pochybnosti, obavy, limitující přesvědčení a negativní emoce, které vám stojí v cestě k dosažení maximálního výkonu
 • Prakticky si nacvičíte imaginaci a dosahování stavů vysoké výkonnosti

Obsah kurzu

 • Komunikační model - jednoduchý model, který vysvětluje, jakým způsobem vymazáváme, překrucujeme a zobecňujeme informace získané z okolního světa a jak pomocí naší "mapy světa" programujeme naše současné i budoucí chování a tím i sportovní výkony.
 • Mysl a tělo - pochopení propojenosti našeho myšlení s reakcí těla a jeho využití při zvyšování sportovního výkonu.
 • Principy úspěchu – stanovení vize, cíle, strategie a nastavení mysli pro získání toho, čeho chcete dosáhnout
 • Vítězné cíle - ukazují jak správně definované cíle v jednotlivých kategoriích a typech vedou k požadovanému výsledku. Ukazují také, jak správně definovat to, co opravdu chceme a ošetřit, že tyto cíle nebudou negativně ovlivňovat další oblasti našeho života
 • Stav vysoké výkonnosti – New Code NLP postupy umožňující zvyšování osobního výkonu a dosahování osobního maxima v dané situaci
 • Nastavení mysli pro dosažení úspěchu - pochopení síly nevědomí, jako klíčového prvku pro zvyšování sportovního výkonu. Využití nevědomí pro realizaci zásadní změny v nastavení mysli a ve změně výkonnosti
 • Interní bariéry – postupy, jak překonat vnitřní faktory jako je motivace, přesvědčení, schopnosti či strachy, které ovlivňují výsledek
 • Externí bariéry - způsoby, jak překonat externí vlivy, např. blízcí lidé, soupeři, kolegové nebo ostatní vnější okolnosti, které mají vliv na výsledek
 • Kotvení - zakotvení požadovaného vnitřního stavu, bourání negativních kotev a využití dalších pokročilých technik kotvení pro zlepšení sportovního výkonu
 • Periferní vidění - praktické využití periferního vidění při sportu
 • Dýchání - pokročilé techniky dýchání vedoucí ke změně nastavení mysli

NLP modulový výcvik - PRAHA - 2021 NLP ONLINE KURZY NLP academy in english Prague

BL ModelLumina Learning