Online registrace do NLP kurzů Využijte zvýhodněných cen za včasnou rezervaci

NLP Premier Practitioner

Termín začátku: 11. 9. 2024
Lokalita / jazyk: Česko / CZ
Počet modulů: 5
75 000,- Kč bez DPH 21%

OBJEDNAT KURZ

Při závazné objednávce a při zaplacení
do 30.04.2024
sleva 15 000,- z celkové ceny.

Podrobné informace o kurzu

Výcvik NLP Premier Practitioner zahrnuje obsahově dva kompletní mezinárodně certifikované výcviky Neuro-lingvistického programování!


Obsah NLP Premier Practitioner:

 • Klasický NLP Practitioner zahrnuje nejnovější poznatky a techniky využívané v tradičních výcvicích Neuro-lingvistického programování a splňuje certifikační požadavky ITANLP.
 • New Code NLP Practitioner navazuje na klasické NLP avšak nabízí naprosto nové NLP techniky

Nejprodávanější mezinárodně certifikovaný výcvik Neuro-lingvistického programování!

Absolvování tohoto kurzu vám zajistí certifikace v obou částech NLP: klasického NLP a New Code NLP.

Výcvik NLP Practitioner je mnohem více než jen učení NLP. Jeho cílem je ukázat vám dovednosti vedoucí k dosažení dokonalosti a úspěchu ve vašem životě, a zároveň vás naučit, jak pomáhat ostatním, aby dosáhli téhož, co vy. Tento kurz splétá dohromady klasické Neuro-lingvistické programování s New Code NLP; využití původních NLP materiálů ve spojení s nejnovějšími vývojovými trendy NLP výcvik velmi obohacuje.

Rozsah výcviku

Základní modely NLP

 • NLP komunikační model
  • Základní struktura Neuro-ligvistického programování
  • Úroveň a význam filtrů pro získávání, zpracování a předávání informací
 • NLP předpoklady
  • Základní předpoklady, na kterých stojí celé NLP
 • Budování rapportu
  • Dosahování maximální důvěry a vnímavosti u lidí kolem vás
  • Techniky nalaďování se na neverbální, paraverbální a verbální úrovni
 • Kalibrace
  • Čtení neverbálních projevů druhých osob
  • Práce s očními vzorci
 • Reprezentační systémy
  • Pochopení toho, jak strukturujeme informace v naší hlavě
  • Využití preferovaných reprezentačních systémů pro zlepšení komunikace s druhými osobami

Klasické NLP techniky

 • NLP koučovací techniky
  • Efektivní nastavení SMARTEP cílů klienta tak, aby si stanovil svůj vlastní směr a záměr
  • Vydefinování konkrétních kroků vedoucích ke splnění stanovených cílů se současným zajištěním ekologie vůči klientovi i okolí -Koučovací techniky pro práci se skupinou
 • Komunikace s druhý osobami
  • Příprava na budoucí jednání s druhými lidmi
  • Předcházení konfliktům, jejich rozbor a řešení
 • Kotvení
  • Význam a funkce kotev v našem soukromém i pracovním životě
  • Tvorba nových kotev pro jednotlivé typy situací
  • Odstraňování negativních kotev na několika reprezentačních systémech
 • Submodality
  • Struktury našich vnitřních reprezentací a jejich vliv na naše vnitřní nastavení, limitují přesvědčení, strachy a fóbie či opakovaná chování)
  • Postupy pro využívání změny submodalit v jednotlivých NLP změnových technikách
 • Chování a rutiny
  • Identifikace spouštěčů a odstraňování nechtěných zlozvyků a rutin
  • Nastavování nového požadovaného chování ve vybraných situací
 • Vnitřní konflikt
  • Práce s našimi vnitřními dilematy pomocí neuzavřených tvarů
 • Strachy, obavy a fóbie
  • Postupy na odstraňování negativních minulých zážitků, které vedou na negativním a nechtěným pocitům, strachům či fóbiím
 • Časové linie
  • Techniky pro identifikaci negativních zážitků v minulosti a jejich zpracování tak, aby danou osobu již nijak neovlivňovaly

Jazykové modely

 • Meta Model
  • Původní jazykové vzorce, na kterých vznikalo NLP
  • Koučovací jazykové vzorce pro odhalování překroucení v přemýšlení, nacházení myšlení "out of box" a pro doptávání se po detailech
 • Mitlon Model
  • Vzory hypnotického jazyka původně používaného v Ericksoniánské hypnóze¨
  • Praktická aplikace nejen v hypnóze, ale i v prezentacích, obchodním jednání či v psaném textu
 • Pokročilé jazykové vzorce
  • Sady koučovacích otázek používané pro identifikaci limitujících přesvědčení a osobních hodnot
 • Metafory
  • Tvorba metafor ke stimulaci nevědomého učení a k podpoře klientova kreativního řešení
 • Jazyková flexibilita
  • Záměrné využívání různých jazykových vzorců pro Chunk Up a Chunk Down a záměrné ovlivnění komunikace

New Code NLP

 • New Code techniky a hry a jejich použití pro dosažení vysoké výkonnosti a hlubokých změn u klienta
 • Nové techniky pro odstraňování aktuálních strachů a obav
 • Využití poznatků z New Code v praxi a aplikace pro práci se skupinou či firmou
 • Práce s nevědomím
  • Vyvolání nedobrovolných nevědomých signálů a práce s nimi
  • Transové techniky na změnu chování pomocí NLP hypnózy a na odstraňování bolestí a alergií

Vedení koučovacího rozhovoru

 • Nastavení vzájemné spolupráce a vybudování důvěry
 • Způsoby vedení koučovacího rozhovoru, stanovení cílů a definování kroků k jejich dosažení.
 • Využívání jednotlivých jazykových vzorců pro diagnostiku klienta a následné zvolení vhodné NLP techniky a její správné a efektivní provedení

Etika pro NLP Practitioner

 • Etické hranice spolupráce s klientem - jak si je uvědomit a jak na nich pracovat
 • Vymezení, řízení a zvládání očekávání klienta.
 • Identifikace rozdílů mezi obsahem a procesem
 • Prevence závislosti klienta na koučovi
 • Prezentace výsledků s využitím důkazů o úspěchu a prospěšnosti
 • Dosažení komunikace mezi vědomou a nevědomou myslí klienta

Ušetřete čas i finance a absolvujte 2 kurzy v jednom!

Navíc získáte dva unikátní mezinárodní certifikáty vydávané zakladatelem NLP a spoluzakladatelem New Code NLP Johnem Grinderem, spoluzakladatelkou New Code NLP Carmen Bostic St. Clair a Master trenérem Michalem Carollem.

Detailní obsah výcviku

Základy Neuro-ligvistického programování

 • Historie a definice NLP
 • Mozek a jeho fungování
 • NLP komunikační model
 • NLP předpoklady
 • Řetěz dokonalosti
 • Rapport
 • Kalibrace a oční vzorce
 • Reprezentační systémy
 • Submodality

NLP koučovací techniky

 • Stanovování SMARTEP cílů a NLP rámce
 • Landscape
 • Neurologické úrovně
 • Pozice vnímání
 • Disney strategie

Klasické NLP techniky

 • Map Across
 • SWISH
 • Změna přesvědčení
 • Kotvení
 • Bourání negativní kotvy
 • Řetězení kotev
 • Kruh dokonalosti
 • Generátor nového chování
 • Visual Squash
 • Technika submodalit
 • Rychlá léčba fóbie
 • Eliminace strachů
 • Tvorba budoucího JÁ
 • Modelování
 • Změna osobní historie
 • Re-imprinting

New Code NLP techniky

 • Abeceda
 • NASA
 • Rytmus života
 • Dech života
 • Croydonské hry
 • Hry s periferním viděním
 • Chůze s X a Y
 • Svatyně
 • Invaze
 • N-krokové přerámcování
 • Healer Within

Jazykové vzorce

 • Meta Model jazyka
 • Milton Model jazyka
 • Pokročilé jazykové vzorce
 • Metafory

Certifikace

 • Certifikace NLP Practitiner
 • Certifikace New Code NLP Practitioner
 • Certifikace NLP Kouč
 • Rekvalifikace MŠMT na pozici "Kouč"

Maximální kapacita: 12 osob

Délka kurzu: 15 dní

Termíny výcviku:

 • Modul 1: 11.-13.9.2024
 • Modul 2: 9.-11.10.2024
 • Modul 3: 6.-8.11.2024
 • Modul 4: 4.-6.12.2024
 • Modul 5: 8.-10.1.2025

Termíny jednotlivých modulů

 • 11. - 13.09.2024
 • 09. - 11.10.2024
 • 06. - 08.11.2024
 • 04. - 06.12.2024
 • 08. - 10.01.2025

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ