Online registrace do NLP kurzů Využijte zvýhodněných cen za včasnou rezervaci

NLP Practitioner

Termín začátku: 11. 9. 2024
Lokalita / jazyk: Česko / CZ
Počet modulů: 4
57 000,- Kč bez DPH 21%

OBJEDNAT KURZ

Při závazné objednávce a při zaplacení
do 30.04.2024
sleva 11 000,- z celkové ceny.

Podrobné informace o kurzu

Výcvik NLP Practitioner je mezinárodně certifikovaný výcvik Neuro-lingvistického programování a jeho úspěšní absolventi získají mezinárodní certifikát NLP Practitioner.

Obsah výcviku

Základní modely a principy NLP

 • NLP komunikační model – základní struktura NLP, která ukazuje, jak lidé vědí to, co vědí
 • Budování Rapportu - dosahování maximální důvěry a vnímavosti u lidí kolem vás
 • Kalibrace - čtení neverbálního chování a očních pohybů u druhých osob
 • Reprezentační systémy – pochopení toho, jakými kanály primárně přijímáme, zpracováváme a předáváme informace
 • Submodality - struktury vnitřních reprezentací a jejich použití při změně vnitřního nastavení

Jazykové modely

 • Meta Model jazyka - koučovací otázky pro doptávání se po detailech
 • Milton Model jazyka - hypnotické jazykové vzorce s využitím v běžném životě
 • Metafory - používané k podpoře kreativního řešení
 • Využití několika různých modelů pro jazykovou flexibilitu

NLP Techniky

 • Landscape - transakční koučovací NLP technika pro efektivní stanovení cílů ve formě SMARTEP a definování konkrétní cesty a kroků pro jejich dosažení
 • Neurologické úrovně - transformační koučovací NLP technika
 • Pozice vnímání - technika pro přípravu na jednání s druhými osobam - např. na prezentace, zkoušky, výběrová řízení - či na pochopení minulých konfliktních situací a jejich další eliminaci
 • Kotvení - techniky na ovládání pocitů v jednotlivých situacích; tvorba nových kotev a odstranění starých a nevyhovujících kotev
 • Kruh dokonalosti - technika na změnu pocitů a ovládání nechtěných emocí - např. pro odstranění nervozity před prezentací, stresu a obavy při zkouškách atd.
 • Map Across - technika na změnu vnitřního nastavení, např. na to začít mít něco rád či přestat mít něco rád
 • Visual Squash - technika na vnitřní konflikt - rozhodování se mezi více variantami, např. při volbě školy, předmětů, práce..
 • Rychlá léčba fobie - technika na odstraňování strachů, fobií a negativních vzpomínek na minulé události

Celý výcvik je sebe-zkušenostní, takže kromě znalosti a procvičení vedení jednotlivých NLP technik si účastníci zpracují a vyřeší své konkrétní situace.

Součástí výcviku a ceny je mezinárodní certifikace NLP Practitioner.

NLP Practitioner se skládá z 12i výcvikových dní rozdělených do 4 modulů, které zahrnují jak teoretické poznatky a praktické aplikace na sebe sama i na druhé osoby, tak certifikaci.

Termíny výcviku:

 • Modul 1: 11.-13.9.2024
 • Modul 2: 9.-11.10.2024
 • Modul 3: 6.- 8.11.2024
 • Modul 4: 8.-9.1.2025

Termíny jednotlivých modulů

 • 11. - 13.09.2024
 • 09. - 11.10.2024
 • 06. - 08.11.2024
 • 08. - 09.01.2025

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ