Online registrace do NLP kurzů Využijte zvýhodněných cen za včasnou rezervaci

NLP Practitioner ON-LINE

Termín začátku: 1. 5. 2024
Lokalita / jazyk: Česko / CZ
Počet modulů: 8
39 000,- Kč bez DPH 21%

OBJEDNAT KURZ

Podrobné informace o kurzu

Výcvik NLP Practitioner ON-LINE je mezinárodně certifikovaný výcvik Neuro-lingvistického programování, který zahrnuje kompletní znalosti a dovednosti potřebné pro práci se sebou i s klienty.

Svojí formou je zaměřen na vedení jednotlivých NLP technik v on-line podobě přes videokonference. Zároveň je však koncipován tak, aby všichni jeho absolventi byli schopni aplikovat naučené techniky na osobních setkáních s klienty i sami na sobě. .

Obsah výcviku

Základní modely a principy NLP

 • NLP komunikační model – základní struktura NLP, která ukazuje, jak lidé získávají, zpracovávají a předávají informace a jakým způsobem můžeme pomocí NLP měnit své vnímání okolního světa a naše reakce na něj.

 • Rapport - technika pro nalaďování se na druhou osobu pomocí verbální a neverbální komunikace. Praktická aplikace do interakcí s druhými osobami.

 • Kalibrace - čtení neverbálního chování a očních pohybů u druhých osob, které pomáhá pochopit reakce ostatních lidí a identifikovat nesrovnalosti v komunikaci.

 • Reprezentační systémy – pochopení toho, jakými kanály primárně přijímáme, zpracováváme a předáváme informace a jak zjistit preferovaný reprezentační systém u sebe i u druhých lidí. Využívá se pro jednodušší zapamatovávání informací, lepší prezentaci druhým osobám či pro účinnější slaďování.

 • Submodality - struktury vnitřních reprezentací a jejich použití při změně vnitřního nastavení.

Jazykové modely

 • Meta Model jazyka - strukturované koučovací otázky, které pomáhají myslet "out of box". Jejich aplikace je možná i v rámci sebe-koučování.

 • Milton Model jazyka - původně hypnotické jazykové vzorce s využitím v běžném životě, např. při prezentaci či osobním jednání, pomáhají zaměřovat pozornost druhých osob požadovaným směrem. Jejich použití je možné i v psaném textu či v reklamě.

NLP Techniky

 • Landscape - transakční koučovací NLP technika pro efektivní stanovení cílů ve formě SMARTEP a definování konkrétní cesty a kroků pro jejich dosažení.

 • Neurologické úrovně - transformační koučovací NLP technika, která pomáhá odstranit limitující negativní přesvědčení a nastavit svoji mysl na dosažení požadovaného cíle.

 • Pozice vnímání - technika pro přípravu na jednání s druhými osobam, např. na prezentace, výběrová řízení, či na pochopení minulých konfliktních situací a jejich další eliminaci.

 • Kotvení - techniky na ovládání pocitů v jednotlivých situacích; tvorba nových kotev a odstranění starých a nevyhovujících kotev. Vytvoření kotev se používá pro rychlé zklidnění a soustředění či naopak dodání sebevědomí a energie.

 • Bourání negativní kotvy a Kruh dokonalosti - jsou techniky na změnu pocitů a ovládání nechtěných emocí, např. pro odstranění nervozity, stresu a dodání klidu a sebejistoty.

 • Map Across - technika na změnu vnitřního nastavení, např. na to začít mít něco rád či přestat mít něco rád. Využívá se při prokrastinaci či začátku nějaké větší osobní změny.

 • Změna přesvědčení - pomocí této techniky odstraňujeme limitující negativní přesvědčení, která nám brání v osobnímu posunu a dosahování cílů. A zároveň během procesu nastavujeme nová požadovaná přesvědčení.

 • SWISH - technika na změnu chování, která se úspěšně používá při nevhodných rutinách či zlozvycích.

 • Visual Squash - technika na vnitřní konflikt, tj. rozhodování se mezi více variantami.

 • Rychlá léčba fobie - technika na odstraňování strachů, fobií a negativních vzpomínek na minulé události. Používá se na změnu vzpomínek na minulé negativní události tak, aby nás tyto události nijak neovlivňovaly.

 • Disney strategie - koučovací technika používaná pro individuální i skupinové koučování, pokud hledáme nejrůznější možnosti řešení s nahlédnutím na jejich rizika a finální postupy pro jejich realizaci.

Celý výcvik je sice v on-line podobě, ale i přesto je sebe-zkušenostní, takže kromě znalosti a procvičení vedení jednotlivých NLP technik si účastníci zpracují a vyřeší své konkrétní situace.

Součástí výcviku je certifikace a získání mezinárodního certifikátu NLP Practitioner a certifikátu NLP Kouč.

NLP Practitioner ON-LINE se skládá ze 8 výcvikových setkání , které zahrnují jak teoretické poznatky, tak i praktické aplikace na sebe sama i na druhé osoby a certifikaci .

Výcvik je osobně veden mezinárodně certifikovaným trenérem NLP a New Code NLP , a to formou on- line konference přes Zoom.

Navíc mají všichni účastníci přístup do uzavřené FB skupiny, kde mají uložené další materiály k výcviku a kde společně sdílejí videa z koučování, na která dostávají individuální zpětnou vazbu od lektora.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na emailu: duricova@systemika-nlp.cz

Maximální kapacita je 12 osob.

Výcvik se koná v časech 17:00 - 20:00.

Termíny jednotlivých modulů

 • 01.05.2024
 • 08.05.2024
 • 15.05.2024
 • 22.05.2024
 • 05.06.2024
 • 12.06.2024
 • 19.06.2024
 • 26.06.2024

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ