On-line registrace do NLP kurzů. Využijte slevy za včasnou rezervaci.

Každý sudý čtvrtek v měsíci zde zveřejníme alespoň jednu nabídku (výcvik, kurz, koučování atd.), kterou v rámci akce "HAPPY THURSDAY" můžete - exkluzivně pouze během 24 hodin tohoto vybraného dne - objednat se slevou až 30%

Archiv kurzů NLP 01/1970 - 07/2020

ITA NLP certified BODY MIND WORK edumenu.cz

Program KARIÉRA

Tento kurz již proběhl 1.-30.6.2015

Tento kurz je součást certifikované série tématických akademií v rámci akreditovaného centra NLP.

Tento program je vhodný pro každého, kdo přemýšlí o nastartování své kariéry a o nových cílech v pracovním životě.

Kariéra není otázkou dnů ani týdnů; proto klademe důraz na 3 hlavní pilíře:

 • Vytvoření dlouhodobé pracovní vize a stanovení kariérních cílů, a to za pomoci kariérního koučování
 • Analýzu současného stavu a mapování potenciálu s pomocí psychodiagnostiky, Behavioral & Language Modelu a Development Centra
 • Identifikaci silných stránek, určení směru dalšího rozvoje a vytvoření individuálního rozvojového plánu včetně návrhu konkrétních rozvojových aktivit

Základem úspěchu v osobním i pracovním životě je správné nastavení cílového stavu. My pomáháme účastníkům programu identifikovat kariérové cíle pomocí specifického kariérového koučování, které využívá technik Neuro-lingvistického programování a metody tzv. „Personal Breakthrough“. Výstupem je přesné nasměrování kariéry, včetně stanovení klíčových milníků a postupných kroků.

Druhou fází programu je zjištění aktuální úrovně klíčových kompetencí a osobnostních předpokladů pro požadované cílové pozice a budoucí zaměření. Zde využíváme několika psychodiagnostických metod, případně i umožníme účastnit se specializovaného Development Centra. Díky tomu je možné získat přesnou a detailní zpětnou vazbu k současné úrovni kompetencí, které jsou potřeba k vykonávání cílové pozice (resp. další vytyčené pozice), a také zhodnotit celkovou připravenost k výběrovému řízení či kariérnímu postupu. Účastníci také projdou detailním pohovorem vedeným metodou „Behavioral & Language Model”, která dokáže odhalit naše skryté vnitřní tendence k jednání a pomůže pochopit naše reakce v určitých situacích.

Výsledkem všech tří diagnostických částí – jak osobnostních testů, tak Development Centra či Behavioral & Language Modelu – je individuální rozvojový plán, který je připravován odborně vyškoleným konzultantem a psychologem. Plán obsahuje jednak detailní zmapování silných stránek a kompetencí, a jednak konkrétní doporučení pro další rozvoj. Ta jsou přesně zařazena k jednotlivým kompetencím a nabízejí řadu variant řešení (např. tématické workshopy, konzultace, mentoring, on-the-job rozvojové aktivity atd.), a to včetně přibližného vyčíslení nákladů na rozvoj a časového horizontu potřebného pro jeho dokončení.

Další možnou součástí programu/ nadstavbou je:

 • Sebeprezentace a networking
 • Self-management, emoční inteligence a koučování ke změnám

Část věnovaná sebeprezentaci zahrnuje koučování a konzultaci při tvorbě životopisu a motivačního dopisu v českém a anglickém jazyce, identifikaci a podporu při tvorbě osobní značky, efektivní osobní prezentaci na sociálních sítích, konzultaci ohledně networkingových aktivit a konkrétní rady a tipy pro dosažení požadovaného image.

Část věnovaná emoční inteligenci a self-managementu vám za pomoci Neuro-lingvistického programování a koučování pomůže odstranit vaše vnitřní bariéry a limitace, změnit návyky a chování, odstranit nežádoucí rutiny, lépe pochopit druhé osoby (včetně personalistů a budoucích nadřízených), zefektivnit komunikaci, zlepšit vztahy atd.

Pro koho je program určen:

 • Pro studenty a absolventy škol
 • Pro osoby aktuálně hledající práci v pozicích nižšího a středního managementu či v roli specialistů
 • Pro všechny, kteří chtějí změnit svoji současnou práci a zaměřit se na budování své kariéry

Cena programu:

 • Kariérové koučování: 4200,- Kč + DPH za 3 hodiny
 • Psychodiagnostika: 4500,- Kč až 5500,- Kč + DPH (dle výběru testu)
 • Pohovor pomocí B&L Modelu: 1600,- Kč + DPH za 1 hodinu
 • Development Centrum: 2400,- Kč + DPH
 • Písemný rozvojový plán vč. doporučení a individuální konzultace v délce 1,5 h: 3900,- Kč + DPH
 • Balíček (koučování, psychodiagnostika, DC, pohovor a rozvojový plán vč. konzultace): 13200,- Kč + DPH (sleva 25%)
 • Sebeprezentace a networking: 2400,- Kč + DPH za 2 hodiny
 • Self-management, emoční inteligence a koučování ke změnám: 4800,- Kč + DPH za 3 hodiny
 • Balíček Extra (koučování, psychodiagnostika, DC, rozvojový plán vč. konzultace, sebeprezentace/networking, koučování ke změnám): 18600,- Kč + DPH (sleva 25%)

NLP modulový výcvik - PRAHA - 2020 NLP premier practitioner - BRNO - 2020 NLP individuální výcvik NLP academy in english Prague

BL ModelLumina Learning