On-line registrace do NLP kurzů. Využijte slevy za včasnou rezervaci.

Každý sudý čtvrtek v měsíci zde zveřejníme alespoň jednu nabídku (výcvik, kurz, koučování atd.), kterou v rámci akce "HAPPY THURSDAY" můžete - exkluzivně pouze během 24 hodin tohoto vybraného dne - objednat se slevou až 30%

Archiv kurzů NLP 01/1970 - 07/2020

ITA NLP certified BODY MIND WORK edumenu.cz

NLP pro HR a personalisty

Tento kurz již proběhl 7.-8.12.2015

Tento kurz je součást certifikované série tématických akademií v rámci akreditovaného centra NLP.

V dnešním silně konkurenčním a rychle se měnícím firemním prostředí si řada organizací uvědomuje, že kvalita zaměstnanců, jejich motivace a pracovní nasazení jsou pro úspěch a zisk společnosti naprosto klíčové. Globalizace přináší rychlý pohyb produktů, lidí, informací i nápadů, a to vyžaduje globální způsob myšlení, a zároveň lokální odpovědnost. Dnešní generace nastupující do práce je nejen jazykově vybavená, ale i vzdělanější a kultivovanější, zběhlejší v politické problematice různých zemí, a zároveň citlivější vůči rozdílům v chování zákazníků a v porozumění specifikám lokálních trhů. Tato nová realita vyžaduje od základu nové myšlení a nové postupy i v oblasti lidských zdrojů. Pojetí lidí jako “zdrojů” je dnes na ústupu a firmy se začínají přiklánět spíše k pojetí lidí jako “kapitálu”.

To vše klade obrovské nároky i na manažery a specialisty v HR. Ti nejen že musí umět vybrat vhodné lidi, správně nastavit procesy řízení výkonnosti, hodnocení a odměňování, ale také být strategickým partnerem vedení společnosti a umět zaměstnance rozvíjet pro stávající i budoucí pozice. Aby to lidé v HR dokázali, sami potřebují mít dostatečné znalosti a kompetence, a také vědět, jaké jsou nejnovější a nejefektivnější trendy a přístupy. Kurz nabízí nové náhledy a prostředky, jež Vám pomohou čelit současným výzvám v personalistice.

Co se během kurzu naučíte:

 • Ujasníte si roli HR v současném businessu
 • Uvědomíte si, jak může HR přispět k úspěchu v podnikání
 • Seznámíte se s Neuro-lingvistickým programováním a možnostmi jeho využití ve firemní praxi i v osobním životě
 • Dovíte se, jak může NLP přístup zlepšit naše porozumění druhým lidem, zefektivnit komunikaci a pomoci nám k dosažení cílů
 • Naučíte se celou řadu NLP technik, které můžete využít v práci HR Business Partnera, konzultanta či specialisty

Obsah kurzu:

1. blok

 • Vývoj HR v uplynulých 20 letech - od personálního oddělení po management lidského kapitálu
 • Role HR - HR jako strategický partner, agent změny, "bojovník" za pracovníky a administrativní expert
 • Co je to NLP a jaké jsou možnosti jeho využití ve firemní praxi i v osobním životě
 • NLP model komunikace - model, který vysvětluje, jak lidé vědí to, co vědí, a jakým způsobem probíhá mezilidská komunikace
 • Budování rapportu - techniky NLP sloužící k vytvoření atmosféry důvěry a zlepšení vnímavosti v mezilidské
 • Kalibrace – nástroje NLP, které pomáhají lépe přečíst neverbální komunikaci druhých osob, pochopit ji a adekvátně na ni reagovat
 • Reprezentační systémy - struktura informací v lidské mysli, jejíž pochopení pomáhá lépe porozumět druhým, překlenout rozdíly mezi námi a dosáhnout lepších výsledků v komunikaci
 • Meta Model jazyka - jak používat jazyk k větší přesnosti a konkrétnosti, jak odhalit zkreslené či vynechané části sdělení a tím odkrýt nové možnosti
 • Pozice vnímání – NLP techniky pro pochopení druhých osob a nalezení co nejlepších postupů a způsobů následné komunikace
 • Kotvení – technika k vytváření a provádění změny stavu naší mysli

2. blok

 • Stanovení cílů s NLP
 • Landscape a Neurologické úrovně – NLP koučovací techniky, které pomáhají rozvíjet zaměstnance a dosahovat osobních i firemních cílů
 • Zvládání konfliktních situací - povaha a příčiny konfliktů, předcházení konfliktním situacím a postup jejich řešení pomocí NLP technik a postupů

NLP modulový výcvik - PRAHA - 2020 NLP premier practitioner - BRNO - 2020 NLP individuální výcvik NLP academy in english Prague

BL ModelLumina Learning