On-line registrace do NLP kurzů. Využijte slevy za včasnou rezervaci.

Každý sudý čtvrtek v měsíci zde zveřejníme alespoň jednu nabídku (výcvik, kurz, koučování atd.), kterou v rámci akce "HAPPY THURSDAY" můžete - exkluzivně pouze během 24 hodin tohoto vybraného dne - objednat se slevou až 30%

Archiv kurzů NLP 01/1970 - 10/2020

ITA NLP certified BODY MIND WORK edumenu.cz

Základy Neuro-lingvistického programování pro HR

Tento kurz již proběhl 14.-15.1.2016

Tento kurz je součást certifikované série tématických akademií v rámci akreditovaného centra NLP.

V dnešním silně konkurenčním a rychle se měnícím firemním prostředí si řada organizací uvědomuje, že kvalita zaměstnanců, jejich motivace a pracovní nasazení jsou pro úspěch a zisk společnosti naprosto klíčové. Dnešní doba vyžaduje od nově nastoupivších osob do firem nejen lepší jazykovou vybavenost, ale i celkově vyšší vzdělanost, kultivovanost a schopnost práce sama se sebou. Tato nová realita vyžaduje od základu nové myšlení a nové postupy i v oblasti lidských zdrojů. Pojetí lidí jako “zdrojů” je dnes na ústupu a firmy se začínají přiklánět spíše k pojetí lidí jako “kapitálu”.

To vše klade obrovské nároky i na manažery a specialisty v HR a na jejich neustálý rozvoj a orientaci v nových přístupech. Lidé na těchto pozicích nejen, že musí umět vybrat vhodné kandidáty, správně nastavit procesy řízení výkonnosti, hodnocení a odměňování, ale také být strategickým partnerem vedení společnosti a umět zaměstnance rozvíjet pro stávající i budoucí pozice. Aby to lidé v HR dokázali, sami potřebují mít dostatečné znalosti a kompetence, a také vědět, jaké jsou nejnovější a nejefektivnější trendy a metody. A mezi ně rozhodně patří Neuro-lingvistické programování a koučování.

Kurz Základy Neuro-lingvistického programování pro HR je určen pro manažery, personalisty a další osoby v HR, které mají zájem jak o osobní rozvoj, vzdělávání a koučování, tak i o implementaci NLP přístupu do oblasti lidských zdrojů a procesů s nimi spojenými. Ukazuje nové možnosti práce sama se sebou a s druhými, a to pomocí jazykových modelů, NLP technik a Behavioral & Language Modelu. Kurz nabízí nové náhledy a prostředky, jež Vám pomohou čelit současným výzvám v personalistice.

Obsah kurzu

 • NLP model komunikace - model, který vysvětluje, jak lidé vědí to, co vědí, a jakým způsobem probíhá mezilidská komunikace
 • Budování rapportu - techniky NLP, díky nimž budete moci snadno získat důvěru a zvýšit vnímavost lidí kolem vás
 • Kalibrace – nástroje NLP, které vás naučí, jak přečíst neverbální komunikaci druhých osob, jak ji pochopit a jak na ni reagovat
 • Reprezentační systémy - struktura informací v lidské mysli, která umožňuje rychle a snadno změnit svoje přesvědčení, jež jsou hlavní příčinou neúspěchu a překážkou úspěchu
 • Meta Model jazyka - ukazuje, jak používat jazyk k větší přesnosti a konkrétnosti, jak odhalit sobě i druhým lidem zkreslené či vynechané části sdělení a ukázat jim nové možnosti
 • Behavioral & Language Model – pochopení způsobu přemýšlení a tendencí k jednání druhých osob na základě jejich řeči a chování; aplikace a využití B&L Modelu při výběrových řízeních
 • Pozice vnímání aneb „Vstoupení do bot 2. osoby” – NLP techniky pro pochopení druhých osob a najití nejlepších postupů a způsobů následné komunikace
 • Třístupňová zpětná vazba – správné předávání zpětné vazby založené na rozlišení pozorování, interpretace a hodnocení
 • Kotvení – vytváří a provádí změnu stavu mysli
 • Stanovení cílů v komunikaci a jejich dosažení – nastavení si svého vlastního směru a dosažení svých vyšších cílů v komunikaci
 • Landscape a Neurologické úrovně – NLP koučovací techniky, které pomáhají rozvíjet zaměstnance a dosahovat osobních i firemních cílů
 • Zvládání konfliktních situací - povaha a příčiny konfliktů, předcházení konfliktním situacím a postup jejich řešení pomocí NLP technik a postupů

NLP modulový výcvik - PRAHA - 2020 NLP premier practitioner - BRNO - 2020 NLP individuální výcvik NLP academy in english Prague

BL ModelLumina Learning