Centrum systemiky a NLP s.r.o. Pomáháme lidem růst, zvyšovat svoji hodnotu a vydělávat více peněz

NLP ONLINE KURZY

Jak být úspěšným lídrem?

Leadership je v zásadě velmi jednoduchý. Stručně řečeno má 3 základní pilíře: stanovení vize, získání lidí pro tuto vizi a realizaci. Co tedy odlišuje výjimečného lídra od průměrného? Co rozhoduje o tom, zda v Leadershipu uspějeme nebo ne? Dnes se podíváme na využití Neuro-lingvistického programování (dále jen NLP) v oblasti Leadershipu.

Princip modelování - napodobování chování a přemýšlení úspěšných osob

Něco podobného zajímalo i zakladatele NLP Johna Grindera a Richarda Bandlera a jejich následovníky. Samotné Neuro-lingvistické programování vzniklo na principu modelování, tj. napodobování chování a přemýšlení úspěšných osob dané doby.

Cílem bylo poznat strategie, které používají, umět je replikovat a naučit stejnou dovednost i další lidi. Odhalil se tím sled jednotlivých myšlenek a činností, které modelované osoby přirozeně dělaly, tj. jejich nevědomá kompetence. Následné modelování vynikajících lídrů vedlo k vytvoření základních principů, které jsou klíčem jejich úspěšnosti v Leadershipu.

Především se jedná o získání a udržení svého postoje. Laicky řečeno, nenechat se ničím a nikým rozhodit a najít si takový způsob pohledu na danou situaci, který je tím nejvhodnějším pro požadovaný výsledek. NLP pro tento účel disponuje několika technikami, které vedou k právě takovému způsobu přemýšlení a nastavení mysli, který v dané chvíli potřebujeme. Čím flexibilnější jsme, tím lepších výsledků můžeme dosahovat. Právě naše nastavení mysli na tzv. myšlení „Out of box“ vede velmi často ke skokovému zlepšení nejen v oblasti Leadershipu, ale i v celém našem životě.

Základem je efektivní komunikace

Velmi důležitou oblastí je schopnost efektivní komunikace. Slyšeli jste někdy o NLP komunikačním modelu? Pokud ne, tak vám vysvětlím pár naprosto základních pravidel. Všechny informace získáváme z okolního světa pomocí 5 smyslů. Ty jsou následně částečně vymazány, zobecněny a překrouceny na základě našich přesvědčení, hodnot a preferencí. A jak to souvisí s Leadershipem? Velmi úzce, protože pokud změníme základní parametry pro filtrování, tak si budeme všímat naprosto odlišných částí komunikace, čímž budeme dosahovat i velmi odlišných výsledků v komunikaci s ostatními.

Jednou z důležitých součástí změny v přemýšlení lídra a v celkové komunikaci je změna limitujících přesvědčení. Setkali jste se v minulosti s tím, že jste se dopředu domnívali, že něco nedokážete nebo něco pokazíte? NLP to nazývá ,,limitující přesvědčení“. Henry Ford říkal: „Pokud se domníváte, že něco dokážete nebo něco nedokážete, tak v obou případech máte pravdu.“ A věřte, že je to pravda!

NLP vám pomůže rychle změnit neefektivní chování

Dalším klíčovým rozlišením mezi vynikajícím a průměrným lídrem je schopnost změnit ze dne na den svoje neefektivní chování a nahradit ho žádoucím chováním. Pokud se domníváte, že tak rychlý způsob změny chování není možný, tak se mýlíte. Právě toto je specialita Neuro-lingvistického programování, které dokáže změnit jakékoliv rutinní chování během několika minut. Pokud nevěříte, tak si tyto techniky přijďte vyzkoušet.

Nepřehlédnutelnou dovedností lídra je stanovení vize tak, aby zahrnovala jak potřebný nadhled, tak ztotožnění všech zúčastněných osob. Zároveň je nutné, aby byla komunikována s ohledem na preferovaný smyslový kanál (sluch, zrak, atd.) a tendence k jednání.

NLP přináší naprosto jiný pohled na určitou situaci a umí velmi rychle a efektivně měnit chování a přesvědčení. Navíc NLP nestagnuje, ale neustále se vyvíjí a přichází s novými a účinnějšími možnostmi posunu a změny jednotlivce i celého týmu. Takto se postupem času vyvíjel i náš NLP Leadership výcvik, který v současnosti nabízí nejmodernější NLP techniky a postupy pro budoucí úspěšné lídry.

Tento článek vyšel jako lednový newsletter na serveru profesia.cz

  • Základy Neuro-lingvistického programování ON-LINE
  • Výcvik systemického koučování ON-LINE
  • NLP s hypnózou
  • Šťastná rodina aneb NLP pro rodiče
  • NLP Practitioner ON-LINE 2024
  • NLP  Premier Practitioner 2024
  • NLP Master Practitioner