Centrum systemiky a NLP s.r.o. Pomáháme lidem růst, zvyšovat svoji hodnotu a vydělávat více peněz

NLP ONLINE KURZY

Kurz Štěstí

Cílem a přáním nás všech je být šťastný. A každý z nás ve svém životě hledá cestu, která by ho k tomuto štěstí mohla dovést. Někdo klíč ke svému štěstí najde snadněji, někdo obtížněji a někdo ho nenajde vůbec. Není to ale tím, že by někdo z nás byl lepší či horší. Spíše jde o to, co si pod štěstím představujeme. Jeden můj kamarád říká, že dokáže udělat svoji ženu šťastnou na celý život. V jeho případě je to rozhodně pravda, protože se jmenuje Šťastný :) Ne všichni však máme tuto možnost.

Mnoho lidí se domnívá, že jejích štěstí je závislé na externích faktorech – na lidech kolem nich, na věcech, které mají, na práci, pracovní pozici… Říkají si: až to a to budu mít, budu šťastný. Až se vezmeme, můj život bude šťastný. Až získám tuto pozici, tak se můj život změní a já budu konečně šťastný. A nakonec, když tyto situace nastanou, je to jinak. Štěstí třeba přijde jen na krátkou chvíli, a potom nastává stav „vystřízlivění“, kdy se věc rozbije, vztah nefunguje, tak jak by měl, nová pozice nepřináší jen klady, ale i zápory. A my jsme zklamaní a frustrovaní a hledáme další vnější podněty, které nás (tentokrát už zaručeně) k našemu vysněnému štěstí dovedou. A trávíme měsíce a často i roky našeho života hledáním něčeho, co vlastně neexistuje: hledáním vnějšího štěstí.

To opravdové štěstí je uvnitř nás. Sami si jej vytváříme a jsme sami zodpovědní za to, zda ho máme nebo ne. Většina z nás už slyšela větu, že my sami jsme strůjci svého osudu. A přesně tak jsme i strůjci svého štěstí. Naše vnitřní spokojenost se sebou samým a se svým životem udává míru našeho štěstí.

Naše nespokojenost s tím, jak vypadáme, co jsme zatím dokázali, jak se chováme či co všechno vlastníme, pramení z našeho porovnávání se s druhými lidmi. Už od narození jsme totiž srovnáváni. Nejprve v tom, komu z rodičů či z příbuzenstva se podobáme, a potom v tom, jací jsme a co umíme. „Podívej se, jak Pepík pěkně papá!“, „Kdyby ses učil jako Janička, tak bys měl hned lepší známky!“, “Koukni na Tondu, jak se vypracoval a jak to jeho ženě sluší.“ atd. Nejprve jsou to druzí, kteří nás srovnávají, ale jak to tak slyšíme neustále dokola, přijde nám, že je to tak správné, a začneme se také srovnávat. A když se pořádně rozhlédneme, nacházíme lidi, kteří jsou v něčem lepší než my. Sami si však neuvědomujeme, že si selektivně vybíráme takové lidi, kteří jsou v několika určitých kvalitách lepší, a v tom se s nimi následně srovnáváme. Ani oni nejsou ve všem dokonalí, my se však snažíme stát se superženami či supermuži.

To, jak vnímáme sami sebe v jednotlivých situacích, má vliv na naše reakce. Vnější okolnosti fungují často jako spouštěče našeho chování a reakcí, a náš vnitřní svět pak ovlivňuje to, jak přemýšlíme a jak reagujeme. Pokud se domníváme, že něco nedokážeme, či si myslíme, že nejsme dost dobří, pak naše mysl ovlivní tímto směrem i naše tělo. A my potom děláme chyby, které nás vedou směrem, jímž jít nechceme.

Svět okolo nás nedokážeme změnit a „opravit“, aby byl takový, jaký ho chceme mít. Ale můžeme mít pod kontrolou svoje reakce a odezvy na tento okolní svět. Je však potřeba změnit sebe sama, svůj náhled, svůj vnitřní přístup, a teprve potom budeme dostávat to, co opravdu chceme. Štěstí začíná v našem nitru.

Štěstí není o dosahování našich pracovních, finančních či osobních cílů. Jejich dosažení, to je to jen pomíjivý okamžik, který se za štěstí vydává. Všechny naše cíle pro nás mají cenu jen proto, že očekáváme, že nám přinesou štěstí. A když tomu tak není, hledáme dál. Stanovujeme další laťky a vyšší mety. Lidé mohou být krásní, bohatí a úspěšní - a přesto nemusí být šťastní. Souhlasíte se mnou?

Štěstí je uvnitř nás. Je o našem prožívání, o našem vnitřním stavu, o dobrém pocitu z vlastního života. Není to něco, co člověka potká. Není to otázka náhody. Nedá se ani koupit za peníze a nemůžeme ho někomu předepsat, darovat či přikázat. Nezávisí na našem okolí, ale na našem vnímání. Záleží jen a jen na našem vnitřním prožitku.

Občas je třeba se v životě zastavit a nechat vše volně plynout. Užívat si každého okamžiku našeho života a být vděčný za vše dobré a radostné, co nám přináší. Uvědomovat si, že každý den je malý zázrak.

Jednou z cest, jak do svého života přizvat více šťastných chvil, je každovečerní „rituál štěstí“. Je jednoduchý a časově nenáročný: najděte si klidnou podvečerní či večerní chvíli a zrekapitulujete si v rychlosti uplynulý den. Uvědomte si v něm alespoň tři okamžiky, události nebo prožitky, které vás potěšily a ty si zapište. Budete-li tento rituál opakovat alespoň týden, začnete si všímat, že vás šťastné a radostné okamžiky a prožitky navštěvují tak nějak častěji :-) A každodenních radostí, zázraků a příjemných chvil bude ve vašem životě postupně přibývat.

Přejeme Vám, aby se rok 2016 pro Vás stal jedním ze šťastných roků ve Vašem životě. Rádi Vám k tomu přispějeme inspirací, úsměvem či milým osobním setkáním na některém z našich seminářů.

Autorky článku: Ing. Jitka Ďuricová, PhDr. Ingrid Němečková

  • Základy Neuro-lingvistického programování ON-LINE
  • Výcvik systemického koučování ON-LINE
  • NLP s hypnózou
  • Šťastná rodina aneb NLP pro rodiče
  • NLP Practitioner ON-LINE 2024
  • NLP  Premier Practitioner 2024
  • NLP Master Practitioner