Centrum systemiky a NLP s.r.o. Pomáháme lidem růst, zvyšovat svoji hodnotu a vydělávat více peněz

NLP ONLINE KURZY

Úspěch v kariéře

Kariéra je proces. Nejde jen o to, jak získat jednu určitou pracovní pozici, ale mnohem spíše o to, jak si správně stanovit, kam se chceme v pracovním životě dostat a v jakém časovém horizontu. A někdy je potřeba identifikovat i řadu mezi-kroků, bez nichž k onomu cílovému stavu nejsme schopni dospět. V jednom z minulých článků jsme se zabývali tím, co může pomoci zaměstnavatelům najít ty nejvhodnější zaměstnance pro danou obsazovanou pozici. Cílem toho dnešního je inspirovat ty z vás, kteří jste se rozhodli (nebo se stále ještě rozhodujete) udělat životní změnu ve své kariéře.

Na internetu můžeme najít řadu školení, jak napsat správně životopis, jak si udělat atraktivní osobní profil na internetu nebo jak správně odpovídat na otázky a jak uspět při pohovoru nebo v Assessment Centru. To všechno jsou velmi užitečné věci. Občas si ale říkám, jestli se jejich účastníci zamysleli nad tím, co vlastně ve svém životě chtějí dělat, kam se chtějí dostat a jaký cíl chtějí naplnit. Nebo zda jen zkouší, kde se jim podaří uchytit, a dané návody a informace je pak posunou k tomu, že někoho na straně zaměstnavatele přesvědčí natolik, aby získali nabízenou práci.

Nejsem si jistá, zda si někteří lidé uvědomují nejen to, jak krátký život je, ale i kolik času z tohoto života stráví v práci. Při velmi zjednodušených propočtech: pokud se dožiji 80 let a budu 50 let z toho pracovat, tak při běžné osmihodinové pracovní době věnujeme práci 1/7 svého života. To je docela hodně, že? A teď si vezměte, kolik lidí mezi námi nerado chodí do práce. Jsou ve stresu z pracovních úkolů, nadřízeného, spolupracovníků a dalších věcí. V pondělí se jim nechce do práce a říkají si: „Už aby byl pátek!“. Už aby uběhlo další 5 nepříjemných dní jejich života a přišel tolik očekávaný víkend. Co myslíte, nebylo by lepší, kdyby měli takovou práci, do které se těší? Ano, všechny pracovní úkoly nemusíme zrovna milovat, ale pokud budeme dělat takovou práci, kterou chceme, která nás baví a přináší nám víc než jen peníze na účet, tak to celkově obohatí náš život. Přinese nám to nové podněty, motivaci a chuť do života, a to jak pracovního, tak i soukromého.

Možná si teď říkáte, že už máte nějaké ty roky za sebou a že ani nemáte potřebnou kvalifikaci pro to, co byste opravdu chtěli dělat. Ano, jsou určité skutečnosti, které je třeba vzít při stanovování své kariéry v úvahu, ale nejde většinou o nepřekonatelné limity a téměř vždy je tu možnost volby. Jenom je potřeba podívat se na věc z jiného úhlu; stanovit si, co chci, kdy to chci, do jaké míry je to reálné a jakými cestami se k tomu dostanu.

  • NLP Practitioner ON-LINE
  • NLP Premier Practitioner
  • NLP Master Practitioner ON-LINE 2024
  • Intenzivní výcvik Systemického koučování
  • NLP Master Practitioner