Konverzační hypnóza a NLP v obchodě

Tento výcvik vychází z jazykových modelů Neuro-lingvistického programování a z Ericksonovské konverzační hypnózy a ukazuje, jakým způsobem mohou být použity v obchodě. Účastníci se naučí nové jazykové postupy a netradiční techniky a jejich aplikace při telefonování i při vedení obchodního jednání.

Konverzační hypnóza v obchodě pomáhá zaměřit mysl klienta požadovaným směrem a získat ho na svoji stranu.

Během výcviku se naučíte celou řadu velmi praktických a užitečných nových technik a postupů, které se stanou součástí každého vašeho obchodování a vaše obchodní jednání tím budou úspěšnější a efektivnější.

Modul I: Klasické obchodní dovednosti, základy Neuro-lingvistického programování a sugescí

Cíle:

 • Seznámit se s postupy netradičních prodejních technik, které používají úspěšní obchodníci světa.
 • Poznat a pochopit principy a přínosy Neuro-lingvistického programování, konverzační hypnózy a sugescí a naučit se je prakticky používat ve svém životě a úspěšně je aplikovat při obchodních jednáních
 • Naučit se zakomponovat nové techniky do telefonického rozhovoru a do osobního jednání s klientem

Obsah:

 • Model TOP a jeho aplikace do obchodních dovedností
 • Tajemství super obchodníků
 • Základy Neuro-lingvistického programování, koučování, Ericksonovské hypnózy a sugescí
 • NLP Model komunikace
 • Stanovení cílů a jejich dosažení
 • Získávání lidí na svoji stranu
 • Magická slova v obchodě

Modul II: Typologie klienta; práce s jazykovými modely, přesvědčeními a hodnotami

Cíle:

 • Poznat reprezentační systémy a metaprogramy, které klienti používají
 • Naučit se používat Meta model jazyka
 • Dokázat pracovat s vlastními přesvědčeními
 • Pochopit, na jakých úrovních komunikujeme a jak to využít při obchodních jednáních
 • Dokázat aplikovat koučovací přístupy a cílené dotazování na schůzkách s klienty
 • Zvládnout sestavit a použít jednotlivé typy sugescí

Obsah:

 • Efektivní stanovení obchodních cílů
 • Metaprogramy a jejich využití v obchodě
 • Úrovně komunikace a jejich použití
 • Neurologické úrovně pro změnu
 • Práce s přesvědčeními, hodnotami a motivací
 • Meta model jazyka
 • Pozice vnímání a Disney strategie
 • Truismy, sugesce a implikace

Modul III: Techniky prodejní hypnózy a sugescí

Cíle:

 • Poznat sílu předpokladů a multi-senzorického transu
 • Zdokonalit se v technikách prodejní hypnózy
 • Pochopit význam změn stavů mysli
 • Umět prakticky aplikovat různé techniky kotvení
 • Naučit se dosahovat vysoké výkonnosti pomocí New Code NLP
 • Zvládnout další techniky Ericksonovské konverzační hypnózy a sugescí

Obsah:

 • Naladění mysl i- reprezentační systémy, kotvení, submodality
 • Specifikace klienta s využitím NLP technik
 • Jazykové modely: Milton model, Ericksonovské postupy a metafory
 • Vliv souvislostí, předpoklady a implikace
 • Technika Landscape
 • Amnézie, hypernézie, revivikace, časová progrese, hypnotická disociace a časová distorze

Modul IV: Metafory, příběhy a prezentační techniky

Cíle:

 • Zdokonalit se a procvičit se v aplikacích konverzační hypnózy v obchodě
 • Naučit se používat opakovaný záznam, příběhy a metafory
 • Pochopit jak pracovat s odlišnými názory a přesvědčeními
 • Být schopen využít nastavení Musím-udělat a Můžu-udělat
 • Umět připravit prodejní prezentaci

Obsah:

 • Pokročilé aplikace konverzační hypnózy
 • Opakovaný záznam
 • Pokročilé verbální dovednosti
 • Transformace námitek ve výhody: využití nastavení Musím-udělat a Můžu-udělat
 • Přesvědčivá obchodní prezentace s použitím 8 krokového modelu prezentací a efektivního kotvení
 • Aplikace příběhů, příběhů v příbězích a metafor pro úspěšný prodej

Staňte se velmi úspěšným obchodníkem, který dokáže flexibilně využívat mnoho obchodních a jazykových technik .

Certifikované kurzy v rámci NLP akademií