Intenzivní výcvik koučování ON-LINE

Termín začátku: 14. 9. 2024 Lokalita / jazyk: on-line Počet modulů: 6
22 000,- Kč (26 620,- s DPH 21%)
Objednat kurz

Podrobné informace o kurzu

Ucelený výcvik koučování, který vás naučí vše, co potřebujete k tomu, abyste se stali profesionálním koučem.

Komplexní a zároveň velmi intenzivní výcvik obsahující přesně to, co potřebujete pro to, abyste klienta rychle přesunuli z jeho současného stavu do cíle.

Obsahuje celou řadu různých druhů a typů koučování, takže po jeho absolvování budete mít k dispozici širokou škálu nástrojů a postupů, které můžete využít k pomoci svým klientům.

 

Co absolvováním výcviku získáte?

 

•    Naučíte se různé typy koučovacích modelů od tradičního GROW modelu, přes systemické a narativní koučování, až po skupinové koučování.

•    Komplexní znalosti a dovednosti potřebné k profesionálnímu vedení koučovacích sezení.

•    Celou strukturu koučovacího rozhovoru od navázání spolupráce až po jeho ukončení.

•    Schopnost správného a cíleného kladení otázek, které povedou u vašeho klienta k jinému způsobu přemýšlení nad danou situací a tím i k velkému myšlenkovému posunu v dané oblasti.

•    Nadhled nad celým koučovacím rozhovorem a uvědomění, jak co nejefektivněji vést celý rozhovor, aby vedl k požadovanému naplnění cíle u klienta.

•    Širokou škálu nástrojů a technik, které můžete použít v různých situacích s jednotlivými klienty. 

•    Jistotu a sebedůvěru při vedení celého koučovacího rozhovoru, a to jak díky jasné struktuře, tak pomocí dalších technik.

•    Soubor postupů a otázek použitelných pro každé koučování.

•    Dostatečnou praxi pro vedení individuálních i skupinových koučovacích setkání.

 

Co se v INTENZIVNÍM VÝCVIKU KOUČOVÁNÍ naučíte?

 

ÚVOD DO KOUČOVÁNÍ

Teoretická část:

•    Co je koučování a jak se odlišuje od jiných přístupů

•    Historie, vývoj a přístupy v koučování

•    Základní předpoklady v koučování

•    Přístupy v koučování

•    Typy a druhy koučování

•    Cíle a jejich stanovování

•    Techniky kladení otázek

•    Typy otázek v koučování, a kdy a jak je používat

•    Základní a pokročilé techniky naslouchání v koučování

•    Způsoby připojování ke klientovi

•    Nastavení mysli během koučování


Praktická část:

•    Příprava na koučovací rozhovor

•    Nastavení spolupráce s klientem

•    Způsoby vedení koučovacího rozhovoru

•    Koučovací model GROW

•    Koučovací model CESTA K CÍLI

•    Kvadranty osvojování nových schopností

 

SYSTEMICKÉ A ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÉ KOUČOVÁNÍ

Teoretická část:

•    Úvod do systemického přístupu a koučování

•    Historie a filozofické základy systemického přístupu

•    Systemika a systémové vědy

•    Konstruktivismus

•    Kybernetika 1. a 2. Řádu

•    Obecná teorie sociálních systémů

•    Teorie chaosu a emergence

•    Autopoiéza

•    Síla členství

•    Principy koučování zaměřeného na řešení

•    Klíčové kompetence systemického kouče

•    Kvadranty pomoci podle Kurta Ludewiga

•    Model ZEVNITŘ a jeho aplikace v koučování

•    Druhy škál v koučovacím rozhovoru

•    Systemické otázky v koučovacím rozhovoru


Praktická část:

•    Struktura systemického koučovacího rozhovoru

•    Rozšiřování podnětů

•    Práce s metakontextem

•    Výjimky a zdroje

•    Použití jednotlivých škál

•    Identifikace žádosti a definování zakázky

•    Užitečně definovaný cíl

•    Zázračná otázka

•    Konstruování a rozvíjení řešení

•    Dohoda o kontraktu

•    Realizace zakázky

•    Závěrečná intervence

•    Zakončení koučovacího rozhovoru

•    Role kouče, klienta a reflektujícího týmu

•    Reflexe a sebereflexe

•    Zadání třetích stran

•    Nastavení klienta v koučování

•    Překonání složitých situací v koučování

 

NARATIVNÍ KOUČOVÁNÍ

Teorická část:

•    Narativní přístup a jeho využití v koučování

•    Historie a filozofické základy a principy narativního přístupu

•    Základní předpoklady narativního koučování


Praktická část:

•    Dekonstrukce

•    Re-membering

•    Práce s příběhem

•    Externalizace

•    Autorizace

•    Meta-Narace

•    Kniha života

 

SKUPINOVÉ KOUČOVÁNÍ

Teoretická část:

•    Hlavní rozdíly mezi individuálním a skupinovým koučováním

•    Základní pravidla a principy skupinového koučování

•    Organizující téma skupiny

•    Kompetence kouče při práci se skupinou

•    Skupinová dynamika a energie

•    Typologie osob ve skupině

•    Řešení komplikovaných situací

•    Možná rizika pro kouče a jejich řešení


Praktická část:

•    Vyjednání zadání třetí strany pro skupinu a její členy

•    Nastavení spolupráce se skupinou i jednotlivci

•    Představení zadání

•    Vedení skupinového systemického koučovacího rozhovoru

•    Vedení koučování pomocí Disney strategie

•    Zakončení koučování

•    Zpracování a předání výstupů zadavateli


A k tomu všemu vás bude neustále podporovat, vést v koučování, zajišťovat vám konstruktivní zpětnou vazbu a osobní podporu Jitka Ďuricová, Mezinárodně certifikovaná trenérka NLP a New Code NLP, mentorka, NLP koučka a majitelka společnosti Centrum systemiky a NLP s.r.o.. Jitka s vámi bude aktivně komunikovat a pomáhat vám dosahovat vašich cílů. Její zkušenosti a odborné znalosti v oblasti NLP a koučování vám poskytnou pevný základ pro rozvoj vaší profesní i osobní cesty.

 
Termíny kurzu

14. 9. 2024

5. 10. 2024

19. 10. 2024

26. 10. 2024

2. 11. 2024

16. 11. 2024


Powered by Froala Editor

Lektor kurzu

Ing. Jitka Ďuricová Profil lektora
Zápis v obch. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183381 | IČ: 24151424 | DIČ: CZ24151424 | Ochrana osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky