NLP Modelování

Podrobné informace o kurzu

Představte si, že můžete dosáhnout všeho, co jste vždy chtěli, a to jednoduše tím, že se si nakopírujete schopnosti a způsoby přemýšlení a reakcí úspěšných lidí.


Využijte přirozené schopnosti vašeho mozku modelovat úspěšné vzorce chování a změňte tak svůj život.

My lidé už od dětství pozorujeme jednání a reakce druhých osob a následně kopírujeme taková chování druhých, která jsou pro nás zajímavá a přínosná.

Zatímco v dětství provádíme uvedené „kopírování“ přirozeně na nevědomé úrovni, tak v dospělosti pro tento proces potřebujeme konkrétní postupy a techniky. Ty nám zajistí, že si budeme umět převzít chtěné styly jednání a přemýšlení do svého života.

Neuro-lingvistické programování vznikalo jako souhrn „nakopírovaných“ způsobů chování a přemýšlení úspěšných jednotlivců v různých oblastech. A následně pro toto „nakopírování“ začalo užívat termín „modelování“.

Co kdybychom vám řekli, že existuje řešení, které vám umožní provést velkou změnu ve vašem životě tím, že naučíte svůj mozek modelovat úspěšné vzorce chování?


Během tohoto webináře

•    Poznáte základní prvky a principy modelování.

•    Dokážete správně vybrat jednotlivé osoby pro modelování.

•    Naučíte se vytvářet matice událostí.

•    Seznámíte se s modelováním pomocí různých úrovní a technik.

•    Prakticky si osvojíte modelování prostřednictvím osobní zkušenosti.

•    Zavedete namodelované dovednosti do svého života.


Co absolvováním kurzu získáte?

•    Pochopení principů NLP modelování. 

•    Nový přístup k učení se novým věcem.

•    NLP techniky pro změnu a osvojení si nových pocitů, přesvědčení a hodnot od druhých lidí.

•    Skokový posun ve vlastních dovednostech.

•    Kombinování a převzetí různých dovedností od různých osob.

•    Možnost převzít úspěšné strategie od lidí.

•    Schopnost identifikovat a modelovat vzorce chování a myšlení od úspěšných jedinců.


Obsah kurzu

•    Neuro-lingvistické programování a modelování

•    Fáze učení

•    NLP Komunikační model v modelování

•    Pozice vnímání

•    Strategie

•    Úrovně a techniky modelování

•    Implicitní fáze modelování

•    Výběr modelovaných osob a jejich kombinace

•    Tvorba matice událostí

•    DTI modelování

•    Explicitní fáze modelování

•    Využití modelování

•    Praktická aplikace


Společně objevíme váš plný potenciál a pomůžeme vám dosáhnout toho, po čem toužíte nejen v kariéře, ale i ve vašem osobním životě.

Koneckonců, úspěch začíná uvnitř každého z nás – stačí jen najít správný klíč k jeho odemknutí.


Powered by Froala Editor


Neváhejte nás kontaktovat

Zápis v obch. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183381 | IČ: 24151424 | DIČ: CZ24151424 | Ochrana osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky