NLP Practitioner

Termín začátku: 11. 9. 2024 Lokalita / jazyk: Praha Počet modulů: 4
57 000,- Kč (68 970,- s DPH 21%)
52 000,- Kč (62 920,- s DPH 21%)
Objednat kurz

Podrobné informace o kurzu


Výcvik NLP Practitioner je mezinárodně certifikovaný výcvik Neuro-lingvistického programování a jeho úspěšní absolventi získají mezinárodní certifikát NLP Practitioner.


Obsah výcviku
Základní modely a principy NLP

•    NLP komunikační model – základní struktura NLP, která ukazuje, jak lidé vědí to, co vědí 

•    Budování Rapportu - dosahování maximální důvěry a vnímavosti u lidí kolem vás 

•    Kalibrace - čtení neverbálního chování a očních pohybů u druhých osob 

•    Reprezentační systémy – pochopení toho, jakými kanály primárně přijímáme, zpracováváme a předáváme informace 

•    Submodality - struktury vnitřních reprezentací a jejich použití při změně vnitřního nastavení


Jazykové modely

•    Meta Model jazyka - koučovací otázky pro doptávání se po detailech 

•    Milton Model jazyka - hypnotické jazykové vzorce s využitím v běžném životě 

•    Metafory - používané k podpoře kreativního řešení 

•    Využití několika různých modelů pro jazykovou flexibilitu 


NLP Techniky

•    Landscape - transakční koučovací NLP technika pro efektivní stanovení cílů ve formě SMARTEP a definování konkrétní cesty a kroků pro jejich dosažení 

•    Neurologické úrovně - transformační koučovací NLP technika 

•    Pozice vnímání - technika pro přípravu na jednání s druhými osobam - např. na prezentace, zkoušky, výběrová řízení - či na pochopení minulých konfliktních situací a jejich další eliminaci

•    Kotvení - techniky na ovládání pocitů v jednotlivých situacích; tvorba nových kotev a odstranění starých a nevyhovujících kotev

•    Kruh dokonalosti - technika na změnu pocitů a ovládání nechtěných emocí - např. pro odstranění nervozity před prezentací, stresu a obavy při zkouškách atd.

•    Map Across - technika na změnu vnitřního nastavení, např. na to začít mít něco rád či přestat mít něco rád 

•    Visual Squash - technika na vnitřní konflikt - rozhodování se mezi více variantami, např. při volbě školy, předmětů, práce..

•    Rychlá léčba fobie - technika na odstraňování strachů, fobií a negativních vzpomínek na minulé události


Celý výcvik je sebe-zkušenostní, takže kromě znalosti a procvičení vedení jednotlivých NLP technik si účastníci zpracují a vyřeší své konkrétní situace. 

Součástí výcviku a ceny je mezinárodní certifikace NLP Practitioner.

NLP Practitioner se skládá z 12i výcvikových dní rozdělených do 4 modulů, které zahrnují jak teoretické poznatky a praktické aplikace na sebe sama i na druhé osoby, tak certifikaci.

Termíny výcviku

•    11. - 13.09.2024

•    09. - 11.10.2024

•    06. - 08.11.2024

•    08. - 09.01.2025

 


Powered by Froala Editor

Lektor kurzu

Ing. Jitka Ďuricová Profil lektora
Zápis v obch. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183381 | IČ: 24151424 | DIČ: CZ24151424 | Ochrana osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky