Prodávejte víc s NLP

Podrobné informace o kurzu

Kurz je určen k dosažení cílů jednotlivých obchodníků i prodejních týmů tím, že poskytne účastníkům mimořádnou konkurenční výhodu hlubokým pochopením procesů lidského myšlení, které tvoří základy lidské komunikace a prodeje. To znamená, že vyškolení prodejci, obchodní zástupci či poradci plně porozumí, přizpůsobí se a ovlivní individuální psychologickou nákupní strategii klienta.


Z jakého důvodu se kurzu účastnit?

Naše kurzy posouvají absolventy od tradičních přístupů k prodeji, které se obvykle vyučují v rámci strategie prodejních programů, na novou úroveň umění prodeje. Účastí na tomto unikátním programu budete plně vybaveni speciální sadou nástrojů, které zlepší váš přístup v prodeji, a umožní prezentovat vaše prodejní sdělení takovým způsobem, který koresponduje s typem osobnosti klienta, a usnadní mu tím říci „ano“.

Po absolvování kurzu budete schopni dosáhnout stanovených cílů, zvýšit hodnotu každé objednávky, zkvalitnit svůj poměr „vítězství“, zkrátit délku prodejního cyklu a významně zkvalitnit sladění se zákazníkem. 


Co se na kurzu naučíte?

Modul 1: Efektivní komunikace a prodejní dovednosti s využitím NLP

•    Zefektivnit a zkvalitnit komunikaci s druhými osobami pomocí porozumění jejich tendencím k jednání a základním motivátorům

•    Použít NLP koučovací jazykové vzorce k zjišťování potřeb a zájmů ostatních

•    Porozumět mentálním strategiím a motivacím Vašich klientů a kolegů

•    Získat během krátké chvíle mimořádné naladění s jakoukoliv osobou 

•    Číst řeč těla a jiné neverbální projevy klienta a naučit se ovlivnit svoji komunikaci směrem k němu

•    Porozumět faktorům, které řídí silnou touhu po nákupu, resp. získání dané věci či služby

•    Použít další lidská horká tlačítka k vytvoření nadšení a vášně

•    Pochopit hlubší motivaci, která řídí proces rozhodování a urychlit proces rozhodování

•    Ovlivňovat ostatní a působit přitom dojmem zdánlivě nestranného

•    Použít hypnotizující jazyk k vytvoření vstřícnosti

•    Přizpůsobit se různým typům osobností pomocí aplikací NLP typologie a metaprogramů

•    Aktivně ovlivňovat svůj vlastní vnitřní postoj a zajistit tím dosažení požadovaných výsledků

•    Získat větší flexibilitu ve svém přístupu

•    Rozvíjet silné, trvalé a praktické dovednosti zvládání stresu a navždy nad stresem zvítězit


Modul 2: Praktický nácvik prodejních dovedností a práce s pozitivním myšlením

•    Využívat koučování, metafory, analogie a sugesce v prodeji a při dalším osobním setkání s klientem.

•    Vizualizovat svůj úspěch, pracovat se svými přesvědčeními a naprogramovat svou mysl k úspěchu.

•    Zakomponovat nové a netradiční metody do svých obchodních jednání.

•    Používat specifické dotazovací strategie a dostat se rychle k jádru námitky.

•    Zjistit skutečný záměr námitky a vypořádat se s ní na hlubší úrovni.

•    Umožnit lidem nakupovat bez tvrdé prodejní metody.

•    Zachovat optimální prodejní stav k zajištění prodejního úspěchu.

•    Využít dovedností, které používali ti nejmocnější komunikátoři po staletí.

•    Zkvalitnit tázací techniky pro lepší definice potřeb zákazníka a porazit konkurenci.

•    Zvýšit prodejní výkon a výsledky sebe i svého týmu.

•    Vyvolat vnímavou reakci, a to dokonce i u nejnáročnějších zákazníků.


Modul 3: Podpora aplikací nových dovedností do praxe (koučování skupiny)

•    Získat zpětnou vazbu od ostatních účastníků na začlenění jednotlivých nově naučených dovedností do každodenní praxe.

•    Vzájemně sdílet zkušenosti z praktického využití poznatků z kurzu a nápady na další zlepšení.

•    Znovu si zopakovat a procvičit to, co nefungovalo dle plánu, a společně najít a procvičit další postupy a řešení.

•    Rozebrat jednotlivé kazuistiky, tj. konkrétní případy, formou rolových her a s využitím techniky Pozice vnímání.

•    Zopakovat klíčové znalosti a dovednosti z prvních 2 modulů kurzu a přidat k nim další postupy a techniky dle preferencí účastníků.


Termíny kurzu

Pro tento kurz aktuálně nejsou vypsané termíny. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.


Powered by Froala Editor


Neváhejte nás kontaktovat

Zápis v obch. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183381 | IČ: 24151424 | DIČ: CZ24151424 | Ochrana osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky