Vedení výběrového řízení pomocí NLP

Podrobné informace o kurzu

Nevíte jak na kandidáty, kteří jsou stále lépe protrénováni v odpovědích, které nám ve výsledku nic neřeknou? Chcete umět zjišťovat jejich skutečnou motivaci a hodnoty? Chcete snížit fluktuaci ve zkušební době a již při rozhovoru s kandidátem odhalit, jak se bude chovat, jaké má cíle a nevědomé tzn. pravé potřeby, v jakém prostředí bude nejefektivnější, jak se bude rozhodovat a zda se hodí do Vaší firemní kultury a samotného týmu? Pak je tento tréninkový program právě pro Vás

Naučíme Vás pokročilé techniky práce s kandidáty, vedení rozhovoru dle NLP, kladení otázek a porozumění skrytým významům, čtení neverbální komunikace a zapojení všech Vašich smyslů do vnímání osobnosti kandidáta. Také máte možnost poznat sami sebe a všechny techniky můžete vyzkoušet pro svůj vlastní osobní rozvoj. 


S B&L Modelem přestanete mít jen pocit z osobnosti kandidáta, ale naučíte se dekódovat jeho myšlení a chování a odhalovat tu pravou motivaci. Tak zjistíte, nakolik je vhodný pro danou pozici, jak se hodí do týmu a do vaší firemní kultury.


Behavioral & Language Model je snadno naučitelný a přitom velice efektivní nástroj pro pochopení způsobu myšlení a predikování chování dané osoby v určitých situacích, a to na základě běžné konverzace a dotazování. Vytvořil ho Rodger Bailey na začátku 80. let minulého století jako jednu z praktických aplikací Neuro-lingvistického programování, která pracuje s nastavením osobnosti, tzv. Meta Programy. Meta Programy jsou naše vnitřní hluboké filtry, se kterými NLP specialisté pracují už léta. Jedná se o prověřenou metodu odhalování tendencí lidského chování.

Tento nástroj využíváme při pohovorech, v Assessment a Development Centrech, pro zjišťování motivace kandidátů a zaměstnanců, v kompetenčních modelech, pro rozvoj jednotlivců i týmů, v koučování, v prodejní argumentaci a pro pochopení zákazníka, v marketingových aktivitách apod. 

Během tréninkového programu se naučíte celou sadu otázek, které můžete ihned zakomponovat jak do výběrových řízení, tak do běžné konverzace tak, abyste o lidech získali všechny potřebné informace. Zároveň se zdokonalíte v identifikaci dalších úrovní komunikace, které Vám odhalí skryté významy pomocí zaměření se nejen na to, co lidé říkají, ale i jak to říkají a co u toho dělají. I přesto, že Vám druhá osoba nedá přímou odpověď na Vaši otázku, tak Vám tyto meta zprávy poskytnou dodatečné pohledy na ni. Po kurzu budete schopni využít nabyté znalosti nejen ke správnému výběru osob, ale také k motivaci a ovlivňování druhých. 


Pro koho je kurz určen

•    HR manažeři, personalisté, náboráři, konzultanti, linioví manažeři, head hunteři 

Co se během tréninku naučíte

•    Lépe porozumět kandidátům. 

•    Maximálně vytěžit omezený čas, který máte k dispozici na pohovor s kandidátem. 

•    Číst mezi řádky toho, co bylo řečeno a rozvinout své myšlení a vnímání neverbální komunikace. 

•    Správně klást otázky tak, abyste zjistili potřebné informace o osobnosti kandidáta a jeho vhodnosti na danou pracovní pozici, a to prostřednictvím jazyka, který používá. Posunete pohovory k vyšší kvalitě tím, že se naučíte vidět za slova, číst mezi řádky, rozvinete své vnímání a lépe porozumíte všem kandidátům. 

•    Rozvinout své verbální i neverbální schopnosti, naučíte se klást ty správné otázky a porozumíte důležitým neverbálním signálům. 

•    Budovat důvěru při pohovoru a uvolnit kandidáta pro sdělování více informací. 

•    Zjistit, co kandidáta skutečně motivuje a jak toho využít pro zajištění jeho zájmu nejen o danou pracovní pozici, ale také po nástupu do zaměstnání a během adaptace. 

•    Zjistit skutečně důležité hodnoty a motivaci kandidáta v pracovním kontextu a porovnat jejich vhodnost s firemní kulturou. 

•    Sestavit popis pracovní pozice po osobnostní stránce ideálního kandidáta a dokázat ho následně vybrat dle těchto kritérií. 

•    Psát kvalitní inzerát tak, aby zaujal správné kandidáty dle osobnostního profilu. 

•    Získat další zkušenosti prostřednictvím otázek a použitého jazyka kandidáta. Vytvoříte si svůj vlastní B&L Model, pochopíte, co vás vnitřně motivuje a jaké máte vlastní tendence k jednání v pracovním kontextu.


Obsah tréninkového programu

Modul 1:

•    Zapojení B&L Modelu do NLP komunikačního modelu. 

•    Práce s vědomými a nevědomými reakcemi kandidátů. 

•    Navození důvěry s kandidátem na nevědomé úrovni. 

•    Propojení B&L Modelu s Meta Programy. 

•    Rozkrývání skutečné motivace kandidáta, jeho skutečných hodnot, kritérií na práci a očekávání. 

•    Motivační filtry kandidáta a jejich dopad na jeho pracovní chování – odhalíte, jak pracuje se zpětnou vazbou, zda je orientovaný na cíle, nebo je spíše zaměřený na řešení problémů, nakolik je proaktivní a jak pracuje se změnou. 

•    Začlenění B&L Modelu do popisu požadovaného profilu kandidáta. 

•    Sestavení inzerce pomocí techniky B&L Model v oblasti motivace. 

•    Rozhovor se zadavatelem a definice požadavků v oblasti motivace. 

•    Identifikace klíčových dotazů pro výběrová řízení a vyhodnocení reakcí na ně. 

•    Praktický trénink dovedností a vedení rozhovorů dle B&L Modelu. 

•    Sebehodnocení a sebepoznání. 

•    Workshop na sdílení znalostí a zkušeností. 


Modul 2:

•    Pracovní filtry kandidáta a jejich dopad na jeho pracovní chování – odhalíte, jak kandidát pracuje s informacemi, jak reaguje na stres, jak se rozhoduje, jak funguje v rámci týmu a zda má manažerské předpoklady. 

•    Sada otázek a metod na odhalování chování dle pracovních filtrů. 

•    Neverbální komunikace, čtení lidí, pozorování kandidáta, pozorování očí kandidáta a co nám to říká. 

•    Začlenění pracovních filtrů do popisu ideálního kandidáta a pracovní pozice. 

•    Začlenění pracovních filtrů do inzerce pozice a komunikace. 

•    Praktický trénink dovedností a vedení rozhovorů dle B&L Modelu. 

•    Sebehodnocení a sebepoznání. 

•    Workshop na sdílení znalostí a zkušeností.


Termíny kurzu

Pro tento kurz aktuálně nejsou vypsané termíny. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.


Powered by Froala Editor

Lektor kurzu

Ing. Jitka Ďuricová Profil lektora

Neváhejte nás kontaktovat

Zápis v obch. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183381 | IČ: 24151424 | DIČ: CZ24151424 | Ochrana osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky